Monday, June 27, 2011

मी वळूनी हासले, चुकले जरासे (गझल)






प्रश्न त्याचे टाळले, चुकले जरासे

उत्तराशी थांबले, चुकले जरासे



शीळ त्याची ओळखीची रानभूली

मी वळूनी हासले - चुकले जरासे



पाळले ना भान तू मज छेडतांना

लाजले मी लाजले, चुकले जरासे



भावनांना बांधले त्या, धुंद राती

आज का सैलावले चुकले जरासे



बंद होते द्वार माझे तव सुरांना

का कशी नादावले - चुकले जरासे



रोखले मी आसवांच्या आठवांना

शेवटी रागावले - चुकले जरासे



सोडतांना गांव जे मन घट्ट केले

त्या तिथे रेंगाळले चुकले जरासे



सांजछाया दाटल्या या अंगणाशी

मी पुन्हा भांबावले, चुकले जरासे



संध्या

२६.११.२०१०

1 comment:

  1. Ratnagiri Property is great place for meditation, eco living and cultural place, it's best tourism place must visit yearly.. i found many informative info from this post and blog

    ReplyDelete